สองชั้น

2-H150.jpg

3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 2 คัน
พื้นที่ใช้สอยรวม 155 ตร.ม.
บนที่ดินเริ่มต้นที่ 60 ตร.ว.

H-150
2-H180.jpg

4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 2

คันพื้นที่ใช้สอยรวม 182 ตร.ม.

บนที่ดินเริ่มต้นที่ 60 ตร.ว.

H-180
2-H175.jpg

3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 2 คัน

พื้นที่ใช้สอยรวม 178 ตร.ม.

บนที่ดินเริ่มต้นที่ 60 ตร.ว.

H-175
2-H215.jpg

4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 2 คัน

พื้นที่ใช้สอยรวม 215 ตร.ม.

บนที่ดินเริ่มต้นที่ 60 ตร.ว.

H-215