ชั้นเดียว

0RT-134.jpg

3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 2 คัน
พื้นที่ใช้สอยรวม 134 ตร.ม.
บนที่ดินเริ่มต้นที่ 60 ตร.ว.

RT-134
1-R132.jpg

3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 2

คันพื้นที่ใช้สอยรวม 132 ตร.ม.

บนที่ดินเริ่มต้นที่ 60 ตร.ว.

R-132
1-R160.jpg

3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 2 คัน

พร้อมบ้านรับรอง 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ

พื้นที่ใช้สอยรวม 160 ตร.ม.

บนที่ดินเริ่มต้นที่ 60 ตร.ว.

R-160
0RT-136.jpg

2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 2 คัน

พื้นที่ใช้สอยรวม 134 และ 126 ตร.ม.

บนที่ดินเริ่มต้นที่ 60 ตร.ว.

RT-136/126
1-R134.jpg

3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 2 คัน

พื้นที่ใช้สอยรวม 134 ตร.ม.

บนที่ดินเริ่มต้นที่ 60 ตร.ว.

R-134