1/3

เลือก "คุณภาพชีวิตที่ดีกว่า"

บ้านเดี่ยวคุณภาพ ที่มาพร้อมพื้นที่ส่วนตัว รั้วรอบขอบชิด อิสระทุกตารางนิ้ว

เติมเต็มความสมบูรณ์แบบของชีวิต เพียบพร้อมอย่างลงตัว

ถนนหนทาง ความปลอดภัย ดูแลคุณตลอดเวลา

"เพราะทุกความสุข เริ่มต้นที่บ้าน"

 
 

โครงการบ้านคุณภาพ รัตนบุรี I เชียงราย

  •        เราขอมอบโครงการบ้านคุณภาพ เพื่อให้คุณได้พิสูจน์ถึงความสมบูรณ์แบบในทุกๆด้านของบ้าน ที่จะให้ความสุขกับคุณและคนที่คุณรักได้ทุกวัน ภายใต้แนวคิด "Complete Design & Functionality" โดยเริ่มตั้งแต่ระบบสาธารณูปโภค ในส่วนถนนหลักในโครงการ กว้าง 16 เมตรและ 12 เมตร พื้นที่สีเขียวส่วนกลางกว้างขวางด้วยพื้นที่กว่า 3 ไร่ และระบบรักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง ในส่วนของบ้านแต่ละแบบนั้น ได้รับการออกแบบให้มีความสวยงาม และเน้นให้พื้นที่ใช้สอยเกิดประโยชน์สูงสุดในทุกตารางเมตร ทั้งนี้ยังรวมถึงการเลือกใช้วัสดุก่อสร้าง คุณภาพสูงตั้งแต่งานฐานราก จนถึงงานตกแต่ง เพื่อให้คุณได้มั่นใจว่าบ้านจะเป็นที่ๆ ให้ความสุข และความมั่นคงกับคุณและครอบครัวได้ตลอดไป

  •      โครงการบ้านรัตนบุรี ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงรายเพียง 5 นาที แต่เงียบสงบ ทำให้การอยู่บ้านเป็นการพักผ่อนอย่างเต็มรูปแบบ การเดินทางไปที่ต่างๆ มีความสะดวก รวดเร็ว เช่น ห้างเซ็นทรัลเชียงราย ห้างบิ๊กซี สนามบินนานาชาติแม่ฟ้าหลวง และศูนย์ราชการ เป็นต้น

 

สินเชื่อเพื่อบ้าน

Easy Home Financing

​สินเชื่อเพื่อบ้าน ง่ายกว่าที่คิด
โครงการร่วมกับสถาบันการเงินชั้นนำ
พร้อมทางเลือกสำหรับสินเชื่อเพื่อบ้านสวยของคุณ

เอกสารสำหรับยื่นขอสินเชื่อ

- บัตรประชาชน / บัตรข้าราชการ
- ทะเบียนบ้านทุกหน้า
- ใบเปลี่ยนชื่อ/สกุล (ถ้ามี) 
- บัญชีเงินฝากธนคารย้อนหลัง 6 เดือน
- ใบเเจ้งการจ่ายเงินเดือน

กรณีผู้ขอสินเชื่อประกอบธุรกิจส่วนตัว

-แนบเอกสารเพิ่มเติม
- ทะเบียนพาณิชย์ / หนังสือรับรองบริษัท / หนังสือบริคณห์สนธิ /  ทะเบียนผู้ถือหุ้น
- บัญชีแสดงกระแสการเงิน (สเตทเมนท์)ของบริษัทย้อนหลัง 6 เดือน

 

ติดต่อเรา

สอบถามหรือรายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการบานรัตนบุรี

โดยบริษัท สหไพบูลย พร็อพเพอรตี้ จํากัด

สํานักงานขาย: 187 หมู 11 ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 57210

โฉลดเลขที่ 4056,4061 และ 4063 ใบอนุญาตจัดสรรเลขที่ 8/2553

พื้นที่ประมาณ 79 ไร 1 งาน 73 ตารางวา

พื้นที่สาธารณะประมาณ 2 ไร 3 งาน 13 ตารางวา

  • Facebook
  • line

Email: home@sahaprop.com

Tel: 095 936 5449